Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Rahoitusta yhdistysten kone- ja kalustohankintoihin

Nouseva Rannikkoseutu ry hakee HaPa2-teemahankkeeseen yhdistysten pieniä 1.000 - 7.000 euron hankintoja.

Tuen osuus on 70 % hankkeen kustannuksista.

 

Alahankkeissa toteutettavien toimenpiteiden sisältönä voi olla

-  vähintään 5 vuotta kestävän harrastusvälineistön hankinta 

-  yhdistyksen palvelutoimintaa tukevat kone-, laite- tai kalustohankinnat 

-  energiatehokkuutta parantavat laitehankinnat (esim. ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit, aurinkokeräimet), korkeintaan 50 % rahoituksesta käytetään näihin hankintoihin

 

Tukea ei myönnetä

- rakentamiseen eikä remontointiin

- elinkeinotoimintaan

- alueen elämysyritysten yleisesti vuokraamiin välineisiin, esim. kanootit ja läskipyörät

- alueen yritysten yleisesti tuottamiin palveluihin, esim. klapikoneet, auraus- tai maansiirtolaitteet

 

Alahankkeiden hakijoina voivat olla Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset. Myös toimenpiteet tulee toteuttaa edellä mainitulla alueella. Hakijoilla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit hankkeen toteuttamiseen. Yhdistys voi hakea vain yhtä alahanketta.

 

Hakuaika on 7.10.- 18.12.2019. Hankintoja ei saa tehdä ennen 30.1.2020, jolloin rahoituksen saavat alahankkeet valitaan. Hankinnat tulee toteuttaa 31.12.2020 mennessä.  

 

Palauta allekirjoitettu hankehakemus ja tarvittavat liitteet 18.12.2019 mennessä

-  joko toimistolle Nouseva Rannikkoseutu ry, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki

   Aukioloajat: ma-to 9-15, pe 9-14 (postilaatikko on sisäpihalla, jos emme ole paikalla)

-  tai skannaa hakemus osoitteeseen toimisto(at)nousevarannikkoseutu.fi

POSTILAKON TAKIA ÄLÄ LAITA HAKEMUSTA POSTIN KAUTTA! 

 

Hakulomake (excell, pdf)

Tarvittavat liitteet:

- viimeisin tilinpäätös

- yli 2.500 euron hankinnoista vähintään kolme eri hintavertailutietoa (esim. tarjoukset, nettisivukaappaus, sähköposti tai muistio puhelintiedusteluista)

- yhdistysrekisteriote, josta selviää ajantasaiset nimenkirjoitusoikeuden haltijat

- ilmalämpöpumppuja tai aurinkopaneeleja sisältävissä hakemuksissa toimenpide- tai rakennuslupa tai sähköposti rakennusvalvonnasta, että lupia ei tarvita.

- perustelut käytettynä hankittavista koneista ja laitteista (lomake)

 

HaPa2 -teemahankkeen hankesuunnitelma.

 

Pisteytys

Määräajassa saapuneet alahankehakemukset arvioidaan pisteytyksen avulla. Mikäli kaikkiin saman pistemäärän saaneisiin hankkeisiin ei riitä rahoitusta, valitaan rahoitettavat hankkeet alueellisen tasapuolisuuden ja hankkeiden kustannustehokkuuden perusteella. Lisäksi huomioidaan, että energiatehokkuutta parantaviin laitteisiin voidaan myöntää korkeintaan 50 % rahoituksesta. Hankkeiden pisteytyksessä käytetään seuraavia perus- ja lisäkriteerejä:

 

Peruskriteerit (kaikkien täytyttävä, 0-1 pistettä)

1. Nouseva Rannikkoseutu ry:n strategian ja rahoituslinjausten mukaisuus

2. HaPa 2 -teemahankkeen suunnitelman mukaisuus

3. Paikallislähtöisyys

4. Yleishyödyllisyys

5. Toteuttamiskelpoisuus ja kustannustehokkuus

6. Hakijan toiminnalliset ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen

 

Lisäkriteerit (Pisteytys 1.-5. kohta; 0=ei täytä kriteeriä, 1=täyttää kriteerin, 6. kohta 0=ei täytä kriteeriä, 2=täyttää kriteerin)

1. Hanke mahdollistaa hakijan uudenlaisen toiminnan

2. Hanke luo alueelle uuden palvelun

3. Hankkeen hyödyt kohdistuvat pääasiassa lapsiin ja nuoriin

4. Hankinta on helposti myös muiden toimijoiden käytettävissä

5. Hanke mahdollistaa harrastamisen kuntakeskuksen ulkopuolella

6. Hanke lisää hakijan toimitilojen energiatehokkuutta

7. Hakija ei ole hyödyntänyt Leader-rahoitusta (hakijana hankkeessa tai alahankkeen toteuttajana teemahankkeessa) ohjelmakausilla 2007-2013 eikä 2014-2020.

 

Hakijat saavat myönteisen tai kielteisen päätöksen hakemukseensa 14.2.2020 mennessä.

 

Lisätietoa:

Riikka Hautala    p. 040-7769 799   riikka.hautala(at)nousevarannikkoseutu.fi

Nina Kurunlahti  p. 050-3844 472   nina.kurunlahti(at)nousevarannikkoseutu.fi

 

 

Nouseva Rannikkoseutu ry:n HaPa 2 –teemahanke kokoaa yhteen useita alahankkeita, joissa toteutetaan pieniä kone-/laite- ja kalustoinvestointeja. Tavoitteena on lisätä asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, tukea yhdistysten palvelutoimintaa ja lisätä yhdistysten toimitilojen energiatehokkuutta. Hanketta osarahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu