Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

RAHOITUSTA YHDISTYSTEN KONE- JA KALUSTOHANKINTOIHIN

Nouseva Rannikkoseutu ry hakee HaPa 3-teemahankkeeseen yhdistysten pieniä 1.000 - 7.000 euron hankintoja.

Tuen osuus on 70 % hankkeen kustannuksista.

 

Alahankkeissa toteutettavien toimenpiteiden sisältönä voi olla

-  vähintään 5 vuotta kestävän harrastusvälineistön hankinta 

-  yhdistyksen palvelutoimintaa tukevat kone-, laite- tai kalustohankinnat 

-  ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit ja -keräimet, muut energiatehokkuutta lisäävät laitehankinnat

 

Tukea ei myönnetä

- rakentamiseen eikä remontointiin

- elinkeinotoimintaan

- alueen elämysyritysten yleisesti vuokraamiin välineisiin, esim. kanootit ja läskipyörät

- alueen yritysten yleisesti tuottamiin palveluihin, esim. klapikoneet ja maansiirtolaitteet

 

Alahankkeiden hakijoina voivat olla Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset. Myös toimenpiteet tulee toteuttaa edellä mainitulla alueella. Hakijoilla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit hankkeen toteuttamiseen. Yhdistys voi hakea vain yhtä alahanketta.

 

Hakuaika on 1.5.- 30.6.2021. Päätökset hakemuksiin tehdään 9.9.2021. Hankinnat tulee toteuttaa 31.12.2022 mennessä.  

 

Palauta allekirjoitettu hankehakemus ja tarvittavat liitteet 30.6.2021 mennessä

- skannaa hakemus liitteineen osoitteeseen toimisto(at)nousevarannikkoseutu.fi

- tuo se toimistolle Nouseva Rannikkoseutu ry, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki

   Aukioloajat: ma-to 9-15, pe 9-14 (postilaatikko on sisäpihalla, jos emme ole paikalla)

- toimita hakemus postitse siten, että se on perillä meillä viimeistään 30.6.2020

 

Hakulomake (excellpdf)

Tarvittavat liitteet:

- viimeisin tilinpäätös

- yli 2.500 euron hankinnoista vähintään kolme eri hintavertailutietoa (esim. tarjoukset, nettisivukaappaus, sähköposti tai muistio puhelintiedusteluista) ja kooste hintavertailusta lomakkeella (word)

- ilmalämpöpumppuja tai aurinkopaneeleja sisältävissä hakemuksissa toimenpide- tai rakennuslupa tai sähköposti rakennusvalvonnasta, että lupia ei tarvita.

- perustelut käytettynä hankittavista koneista ja laitteista (lomake)

 

Lue lisätietoja HaPa 3 -teemahankkeen hankesuunnitelmasta (pdf).

 

Järjestämme kaksi Teams-kyselytuntia HaPa 3 hausta to 3.6. klo 17.30 ja ke 9.6. klo 17.30. Silloin voit tulla linjoille kyselemään ideanne sopivuudesta HaPa 3 hakuun, hakulomakkeen täytöstä, tarvittavista liitteistä tai mistä tahansa HaPa 3 hakuun liittyvästä asiasta. Ilmoittaudu tilaisuuksiin viimeistään edeltävänä päivänä sähköpostiimme toimisto@nousevarannikkoseutu.fi ja saat omaan sähköpostiisi osallistumislinkin infopäivän aikana.

 

Pisteytys

Määräajassa saapuneet alahankehakemukset arvioidaan pisteytyksen avulla. Mikäli kaikkiin saman pistemäärän saaneisiin hankkeisiin ei riitä rahoitusta, valitaan rahoitettavat hankkeet alueellisen tasapuolisuuden ja hankkeiden kustannustehokkuuden perusteella. Hankkeiden pisteytyksessä käytetään seuraavia perus- ja lisäkriteerejä:

 

Peruskriteerit (kaikkien täytyttävä, 0-1 pistettä)

1. Nouseva Rannikkoseutu ry:n strategian ja rahoituslinjausten mukaisuus

2. HaPa 3 -teemahankkeen suunnitelman mukaisuus

3. Paikallislähtöisyys

4. Yleishyödyllisyys

5. Toteuttamiskelpoisuus ja kustannustehokkuus

6. Hakijan toiminnalliset ja taloudelliset resurssit hankkeen toteuttamiseen

 

Lisäkriteerit (Pisteytys 1.-5. kohta; 0=ei täytä kriteeriä, 1=täyttää kriteerin, 6. kohta 0=ei täytä kriteeriä, 2=täyttää kriteerin)

1. Hanke mahdollistaa hakijan uudenlaisen toiminnan

2. Hanke luo alueelle uuden palvelun

3. Hankkeen hyödyt kohdistuvat pääasiassa lapsiin ja nuoriin

4. Hankinta on helposti myös muiden toimijoiden käytettävissä

5. Hanke lisää hakijan toimitilojen energiatehokkuutta

6. Hakija ei ole saanut rahoitusta HaPa 2 -teemahankkeessa.

 

Hakijoille tiedotetaan myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä hakemukseensa syyskuussa 2021.

 

Lisätietoa:

Nina Kurunlahti, 050 384 4472, nina.kurunlahti(at)nousevarannikkoseutu.fi

Riikka Hautala, 040 776 9799, riikka.hautala(at)nousevarannikkoseutu.fi

 

Nouseva Rannikkoseutu ry:n HaPa 3 –teemahanke kokoaa yhteen useita alahankkeita, joissa toteutetaan pieniä kone-/laite- ja kalustoinvestointeja. Tavoitteena on lisätä asukkaiden harrastusmahdollisuuksia, tukea yhdistysten palvelutoimintaa ja lisätä yhdistysten toimitilojen energiatehokkuutta. Hanketta osarahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu