Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

YHTEISÖhautomo

Hankkeen tavoitteena oli

- syventää maaseudun eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista

- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kiinnostusta oman lähiympäristön kehittämiseen

- vahvistaa lähidemokratiaa ja paikallistason sopimuksellisuutta

- kehittää hyvinvointia tukevia palveluita ja kylätaloja toiminnallisina keskuksina

- kehittää tiedottamista ja markkinointia

 

Norsu toteutti hanketta omalla toiminta-alueellaan vuosina 2011-2014. Hanke oli yhteinen Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader-ryhmän kanssa. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. 

 

Lue lisää

- hankkeen loppujulkaisu ja opaskortisto

- Yhteisö-lehdet 1, 2 ja 3

- hankkeen loppuraportti ja koonti tuloksista

 

Yhdessä tehden -loppujulkaisussa esitellään poimintoja hyvistä käytännöistä. Kaiken toiminnan lähtökohtana oli käytännönläheisyys sekä paikallinen tarve ja osaaminen. Toimintamalleja kehitettiin ja kokeiltiin yhteistyössä paikallisten yhdistysten, kylien toimijoiden sekä kuntien viranhaltijoiden kanssa. Toimintatavat, joita oppaassa esitellään, ovat kaikkien yhteisöjen ja paikallistoimijoiden sovellettavissa omaan toimintaan.  

 

 

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu