Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Yritysryhmähanke

  • Hankkeessa mukana 3-10 mikroyritystä.
  • Yritysryhmähankkeissa voidaan esimerkiksi edistää uusien tuotteiden ja palvelujen sekä tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista tai yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.
  • Pääpaino tulee olla yritysten yhteisissä kehittämistoimissa. Yrityskohtaisiakin toimia voi olla mukana vähäisessä määrin, mutta niidenkin tulee liittyä tiiviisti yritysten yhteiseen kehittämistyöhön.
  • Tuki 75% (mikäli mukana maatalousyrityksiä tuki 60%)

 

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu