Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

perustamistuki

  • Perustamistukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja liiketoimintaansa uudistavalle toimivalle yritykselle.
  • Toimivalta yritykseltä edellytetään, että yritystoimintaa on tukihakemuksen jättämishetkellä harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.

  • Toimivan yrityksen tulee liiketoimintasuunnitelmassa osoittaa, että tuettava toimenpide kohdistuu uuteen toimialaan tai liiketoiminta-alueeseen.

  • Tukea ei myönnetä uudelle yritykselle, jonka pääomistajalle työ- ja elinkeinotoimisto on tehnyt myönteisen starttirahapäätöksen.

  • Tukea voidaan myöntää esim. palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttöön. 

  • Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle.

  • Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen tai toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan 5.000 - 10.000 euroa, erityistapauksissa 35.000 euroon saakka. Kokeiluihin tukea voidaan myöntää 2.000 - 10.000 euroa. Tuen osuus on laskennallisesti 60% perustamistuen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

  • Ohjelmakauden 2014-2022 aikana kutakin tukityyppiä (uuden yrityksen perustaminen, toimivan yrityksen uusi liiketoiminta ja kokeilu) voidaan myöntää samalle yritykselle vain kerran.

  • Perustamistuen tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta.


Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu