Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Investointituki

  • Uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi (pääsääntöisesti ei tueta kuitenkaan uusien hallien tai varastojen rakentamista, mikäli alueella on käyttämättömiä vastaavia rakennuksia myytävänä tai vuokrattavana)
  • Uusien koneiden ja laitteiden hankintaan (ei normaaleihin korvausinvestointeihin eikä käytettyihin koneisiin/laitteisiin)
  • Aineettomien investointien, kuten tietokoneohjelmistojen hankkiminen tai kehittäminen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankkiminen.

  • Tukea voidaan myöntää toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen investointi. Voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä, mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu.

  • Tuki investointeihin 35% (uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskeviin investointeihin uusille laitoksille 30%, muille 20%)

  • Tuki investoinnin toteutettavuustutkimukseen 50% (maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskeva
    toteutettavuustutkimus 40%)

  • Tuen määrän ilman kuntarahaa on oltava vähintään 2.000 e eli minimi kustannusarvio on investointitukihakemuksessa 7.200 e ja toteutettavuustutkimuksessa (50% tuki) 5.000 e

  • Huom! Osamaksukaupassa vain rahoitusyhtiömalli on mahdollinen, jolloin hankinnan omistusoikeus siirtyy heti ostajalle. Normaali osamaksukauppaa voi käyttää vain, mikäli kaikki erät maksetaan yritystuen toteutusaikana (max. 2 v) ja omistusoikeus siirtyy ennen maksuhakemuksen tekoa. Leasing ei ole investointituessa mahdollista.
Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu