Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Investointituki

Muista, että mitään ei saa tilata tai töitä aloittaa ennen kuin Hyrrässä tekemäsi tukihakemus on kuitattu vireillä olevaksi!

 • Uusien rakennusten rakentamiseen ja vanhojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muuttamiseen yritystoimintaan soveltuvaksi
 • Rakentamisen osalta tarvitaan luvat tai rakennusvalvonnan viesti, että lupia ei tarvita, ennen kuin hallitus tekee päätöksen hakemukseen
 • Koneiden ja laitteiden hankintaan (ei normaaleihin korvausinvestointeihin)
 • Aineettomien investointien, kuten tietokoneohjelmistojen hankintaan tai kehittämiseen; patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien hankintaan

 • Tukea voidaan myöntää toteutettavuustutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää edellytyksiä toteuttaa yrityksen aineellinen investointi. Voidaan selvittää investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä, mukaan lukien rahoituksen hakemisen edellytysten selvittäminen ja valmistelu.

 • Tuki investointeihin 35% (uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskeviin investointeihin uusille laitoksille 30%, muille 20%), maksimituen määrä 100.000 euroa 

 • Tuki investoinnin toteutettavuustutkimukseen 50% (maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskeva
  toteutettavuustutkimus 40%)

 • Tuen määrän ilman kuntarahaa on oltava vähintään 2.000 e eli minimi kustannusarvio on investointitukihakemuksessa 7.200 e ja toteutettavuustutkimuksessa (50% tuki) 5.000 e

 • Huom! Osamaksukaupassa vain rahoitusyhtiömalli on mahdollinen, jolloin hankinnan omistusoikeus siirtyy heti ostajalle. Normaali osamaksukauppaa voi käyttää vain, mikäli kaikki erät maksetaan yritystuen toteutusaikana (max. 2 v) ja omistusoikeus siirtyy ennen maksuhakemuksen tekoa. Leasing ei ole investointituessa mahdollista.
 • Yritystoiminnan tulee antaa pääasiallinen (väh. 75%) toimeentulo vähintään yhdelle yrittäjälle tai työntekijälle 
 • Käytettynä ostettavien laitteiden osalta perusteltava (voit käyttää valmista lomaketta):
  1. Miksi laitetta ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena?
  2. Soveltuuko laite teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai voidaanko se muuttaa aiottuun käyttöön sopivaksi?
  3. Parantaako käytetyn laitteen hankkiminen investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta, käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset?
  4. Onko käytetty laite hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi ja mitä uusi maksaisi?
  5. Montako vuotta käytetyllä laitteella on käyttöikää jäljellä?
Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu