Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020

 KUKA VOI SAADA TUKEA?

 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias
 • Luonnollinen henkilö/henkilöyhtiö tai yhteisömuotoinen yritys (ay/ky/oy/osk), joissa määräysvalta/omistus tukikelpoisilla henkilöillä
 • Yrityksellä pitää olla hakemuksen kohteena olevalta alalta riittävä koulutus tai työkokemus
 • Yritystoiminnan tulee antaa pääasiallinen (vah. 75%) toimeentulo vähintään yhdelle yrittäjälle tai työntekijälle 
 • Tuen piiriin kuuluvat Nouseva Rannikkosetu ry:n alueella toimivat yritykset 
 • Tukea myönnetään pienille yrityksille (max. 50 htv työllistävät)
  • Pienillä yrityksillä tarkoitetaan riippumattomia yrityksiä, ei tytäryhtiöitä
  • Leader-ryhmä tukee erityisesti aloittavia ja toimintaansa laajentavia 1 – 2 htv työllistäviä yrityksiä

Muista, että mitään ei saa tilata tai töitä aloittaa ennen kuin tekemäsi tukihakemus on kuitattu vireillä olevaksi!

Tukien myöntämistä koskevien säädösten mukaan tukea EI voi myöntää maatalousyritystoimintaan, traktorin, puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan, liikennealan investointeihin, energiankäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon eikä omistajanvaihdoksen rahoittamiseen.

 

Kilpailutilanteen vuoksi yritystukea ei myönnetä:

 • vähittäiskauppaan, poikkeuksena yksityisiä kyläkauppoja voidaan tukea
 • rakennusalalle
 • liikennöintiin
 • perinteisille autohuoltamoille ja -korjaamoille
 • Raahen keskusta-alueella ravitsemusalalle eikä kuntosaleille

 

VALINTAKRITEERIT

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu