Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Yritystuet ohjelmakaudella 2014-2022

 KUKA VOI SAADA TUKEA?

  • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias
  • Luonnollinen henkilö/henkilöyhtiö tai yhteisömuotoinen yritys (ay/ky/oy/osk), joissa määräysvalta/omistus tukikelpoisilla henkilöillä
  • Yrityksellä pitää olla hakemuksen kohteena olevalta alalta riittävä koulutus tai työkokemus
  • Yritystoiminnan tulee antaa pääasiallinen (väh. 75%) toimeentulo vähintään yhdelle yrittäjälle tai työntekijälle 
  • Tuen piiriin kuuluvat Nouseva Rannikkosetu ry:n alueella toimivat mikroyritykset (max. 10 htv työllistävät ja joko vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 Me). Mikroyrityksillä tarkoitetaan riippumattomia yrityksiä, ei tytäryhtiöitä. Leader-ryhmä tukee erityisesti aloittavia ja toimintaansa laajentavia 1 – 2 htv työllistäviä yrityksiä

Muista, että mitään ei saa tilata tai töitä aloittaa ennen kuin Hyrrässä tekemäsi tukihakemus on kuitattu vireillä olevaksi!

Mikäli tarkoituksenasi on hakea Leader-yritystuen lisäksi Finnveran lainaa tai lainantakausta, ole yhteydessä pikimmiten Leader-toimistoon. Mikäli Finnveran laina tai lainantakaus sisältävät julkista tukea (de minimis), ne pienentävät tai kumoavat Leader-tuen kokonaan. Ilmoita myös Finnveran tai pankin kanssa asioidessasi, että olet hakenut maaseuturahaston yritystukea.

 

Tukien myöntämistä koskevien säädösten mukaan tukea EI voi myöntää maataloutta tukevaan yritystoimintaan (tähän luetaan mm. niittokoneet, vesakkomurskaimet, paalaimet ja karhottimet), traktorin, puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan, liikennealan investointeihin, energiankäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon, kalan jatkojalostukseen (tätä rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta) eikä omistajanvaihdoksen rahoittamiseen.

 

Maaseuturahaston yritystukia ei myönnetä sote-alan yrityksille, jotka tuottavat kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluita (poikkeuksena uudet innovaatiot).

 

Tarkista muut rajoitukset rahoituslinjauksistamme.

 

VALINTAKRITEERIT

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu