Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY:N RAHOITUSLINJAUKSET

VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET:

 

Tukien myöntämistä koskevien säädösten mukaan tukea EI voi myöntää maataloutta tukevaan yritystoimintaan (tähän luetaan mm. niittokoneet, vesakkomurskaimet, paalaimet ja karhottimet), traktorin, puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan, liikennealan investointeihin, energiankäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon, kalan jatkojalostukseen (tätä rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta) eikä omistajanvaihdoksen rahoittamiseen.

 

Maaseuturahaston yritystukia ei myönnetä sote-alan yrityksille, jotka tuottavat kuntien järjestämisvastuulla olevia palveluita (poikkeuksena uudet innovaatiot).

 

NORSUN HALLITUKSEN RAHOITUSLINJAUKSET (suluissa pvm josta alkaen rahoituslinjaus on voimassa)

 

Maksimituen määrä yhdelle tukipäätökselle on 100.000 euroa (26.5.2020).

 

YRITYSTUET

 

Tukiprosentit

 • investointituki 35% (16.3.2015), (uusiutuvan energian tuotantoa ja jakelua koskeviin investointeihin uusille laitoksille 30%, muille 20%)
 • toteutettavuustutkimus 50% (16.3.2015)
 • perustamistuen määrä pääsääntöisesti 5.000 e – 10.000 e, erityistapauksissa 35.000 euroon saakka (tuki myönnetään ns. 60% tuella kokonaiskustannusarviosta) (4.11.2015)
 • kokeilurahan määrä 2.000 e – 10.000 e (tuki myönnetään ns. 60% tuella kokonaiskustannusarviosta) (22.9.2015)
 • yritysryhmähanke 75% (jos mukana maatalousyrityksiä tuki 60%) (4.11.2015)

Kilpailutilanteen vuoksi yritystukea ei myönnetä:

 • vähittäiskauppa, poikkeuksena yksityisiä kyläkauppoja voidaan tukea (10.6.2015)
 • rakennusalalle (sis. myös maanrakennuksen) (10.6.2015) eikä lvi-alalle (14.6.2017)
 • liikennöintiin (10.6.2015)
 • perinteisille autohuoltamoille ja –korjaamoille (22.9.2015), koskee myös automaalaamoja (14.6.2017)
 • tilitoimistoille (16.6.2016)
 • Raahen keskusta-alueella ravitsemusalalle eikä kuntosaleille (10.6.2015)
 • Klapien tuotantoon ellei yrityksellä ole koneellista kuivatusta
 • Metallinkierrätykseen keskittyville yrityksille (19.3.2019)

Pääsääntöisesti yritysten osalta ei tueta varastohallien rakentamista.

 

Yritystukea ei myönnetä autojen, traktorien eikä kaivinkoneiden hankintaan.

 

Yritysryhmähankkeissa pääpainon tulee olla yritysten yhteisissä kehittämistoimissa. Yrityskohtaista kehittämistä voi olla mukana vähäisessä määrin, mutta senkin on liityttävä olennaisesti yhteiseen kehittämiseen (30.1.2020).

 

 

YLEISHYÖDYLLISET TUET

 

Tukiprosentit

 • kehittämishanke 80% (16.3.2015), yksityisestä rahoituksesta max. puolet talkootyötä (19.4.2017)
 • lapsiin ja nuoriin suoraan kohdistuvat kehittämishankkeet 90% (4.11.2015), yksityisestä rahoituksesta max. puolet talkootyötä (19.4.2017)
 • Kehittämishankkeiden talkootyöksi hyväksytään asiantuntijatyö, joka pitäisi muuten hankkia ostopalveluna (esim. koulutus ja ohjaustyöt sekä niihin liittyvät valmistelutyöt). Talkootyö perustuu etukäteen hyväksyttyyn suunnitelmaan.
 • Erilaisiin näyttelyihin voidaan myöntää tukea 80 % korkeintaan 15.000 euron kustannusarviolle. Näyttelyjen on oltava osa laajempaa kehittämistoimintaa ja paikallisen taiteilijan on oltava kansainvälisesti arvostettu ja näyttelyn on liityttävä juhlavuosiin.
 • koulutus- ja tiedonvälityshanke 90% (16.3.2015)
 • koulutushanke, jonka tuloksena osallistujat saavat henk.koht. ajokortteja (esim. c-kortti), tuen osuus on 50% ja sama hakijataho ei saa tukea samoihin kortteihin seuraavan 5 vuoden aikana (27.9.2018)
 • esiselvityshanke 90% (16.3.2015)
 • elinkeinojen koulutushankkeet 90% (16.3.2015)
 • yritysryhmähankkeiden koordinaatiohanke 100% (4.11.2015)
 • muut yhteistyöhankkeet rahoitetaan hankeasetuksen mukaisilla maksimituilla eli 80% tai 60% hankkeen sisällöstä riippuen (4.11.2015)
 • investointihanke 20-60%, käytettävä tukiprosentti päätetään hankekohtaisesti hallituksen kokouksessa (yksityisestä rahoituksesta max. ¾ talkootyötä) (29.11.2018)
 • vähintään kolmen kylän yhteiset investointihankkeet 75% (yksityisestä rahoituksesta max. 4/5 osaa talkootyötä) (4.11.2015)
 • alueiden välisissä hankkeissa noudatetaan samoja tukiprosentteja kuin Norsun toiminta-alueella (22.9.2015)
 • pääsääntöisesti yleishyödyllisten hankkeiden rahoitukseen ei hyväksytä Nouseva Rannikkoseutu ry:n kautta tulevan osuuden ylittävää määrää kuntarahoitusta ellei kyseessä ole kunnan hallinnoima hanke (4.11.2015)
 • kuntien hallinnoimissa kehittämishankkeissa yksityisen rahoituksen osuus oltava vähintään 10% (22.9.2015), kuntien hallinnoimissa investointihankkeissa yksityisen rahoituksen osuus oltava vähintään 20% (16.3.2017), yhteistyöhankkeissa koko omarahoitusosuuden on koostuttava yksityisestä rahoituksesta
 • kuntien hallinnoimissa hankkeissa hyväksyttäviä palkkakuluja ovat vain projektityöntekijöistä ja kirjanpidosta aiheutuvat kulut (22.9.2015)
 • ei tueta oppilaitosten hallinnoimia hankkeita (4.11.2015)
 • Mikäli hakijalle on rahoitettu useita aikaisempia hankkeita ja yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, hankerahoitusta ei katsota välttämättömäksi (14.6.2015)

Hallituksen linjaamat ei tuettavat toimenpiteet yleishyödyllisten hankkeiden osalta:

 • Vesistöjen kunnostus / ruoppaus (16.3.2015)
 • Infrahankkeet (16.3.2015)
 • Viemäröintihankkeet (16.3.2015)
 • Moottorikelkkareitistöt (16.3.2015)
 • Urheiluhallit (16.3.2015)
 • Kiinteistöjen hankinta (16.3.2015)
 • Kirjojen kustantaminen (16.3.2015)
 • Yksityisteiden hoitoon liittyvä kalusto (16.3.2015)
 • Liikuntapaikat ja leikkivälineet koulujen ja muiden kunnan palvelukeskusten yhteyteen (4.11.2015/8.12.2016)
 • Nylkyvajat, metsästysmajat ja ampumaratojen perusinfra (15.3.2018)
 • Läskipyörät, kanootit, talvikunnossapito- ja maanrakennuslaitteisto (15.3.2018)
 • Kuvauskopterit (19.6.2018)

 

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu