Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Kilpailuttaminen

Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2022 rahoitettavia hankkeita!

 

Kehittämishankkeet

Hintatason selvitykset ja mahdollinen kilpailutus tehdään jo rahoituksen hakuvaiheessa.

 

Hankintahinta 2.500 - 59.999 € (alv 0%)

  • Selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai hankitaan riittävä määrä tarjouksia (vähintään kolme)
  • Vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankintahinta 60.000 € (alv 0%) tavarat ja palvelut + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa.
Hankintailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi


Koneet ja laitteet

Hintatasonselvitykset esitetään rahoitushakemuksen liitteenä.

Hankintahinta 2.500 - 59.999 € (alv 0%)

  • Selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai hankitaan riittävä määrä tarjouksia (vähintään kolme)
  • Vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankintahinta 60.000€ (alv 0%) + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa.
Hankitailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi

 
Rakentaminen

  • Hintatason selvitys hakemusvaiheessa perustuu suunnittelijan laatimaan kustannusarvioon, josta ELY-keskus laskee viitekustannukset
  • yli 2.500 e (alv 0%) irtaimistohankinnoista selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai pyydetään riittävä määrä tarjouksia ja vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankkeen toteuttamisessa pysyttävä viitekustannuksissa ja huomioitava kilpailuttaminen:
Kilpailutus on suoritettava, mikäli julkisista hankinnoista annetun lain mukaiset kynnysarvot ylittyvät

Julkisista hankinnoista annettu laki 348/2007

Julkisen tuen ollessa yli 50% + tavarat ja palvelut 60 000€ (alv 0%) tai rakennusurakka 150 000€ (alv 0%). Huom! Vaikka ei osteta rakennusurakkaa kokonaisuudessaan, on kukin osio kilpailutettava Hilmassa, jos rakentamisen kustannukset ilman talkootyötä ovat vähintään 150.000 €!

 

Mikäli viitekustannuksia ei ole päätöksessä määritelty:

 

Hankintahinta 2.500 - 59.999€ (alv 0%)

  • Selvitetään paikkakunnan tavanomainen hintataso tai hankitaan riittävä määrä tarjouksia
  • Vaihtoehdot ja valinta dokumentoidaan

Hankintahinta tavarat ja palvelut 60 000€  (alv 0%) tai rakennusurakka 150 000€ (alv 0%) + julkinen tuki yli 50% -> kilpailutettava Hilmassa.
Hankintailmoitukset www.hankintailmoitukset.fi

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu