Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Ideasta hankkeeksi

Leader-ohjelman avulla kehitetään maaseutua sen asukkaiden aloitteesta - paikallislähtöisesti, työvälineenä hanketoiminta. Hankkeella pyritään pitkäaikaisiin, kestäviin tavoitteisiin, joiden vaikutus näkyy vielä hankkeen päätyttyä. Hanke lähtee hakijan tarpeesta toteuttaa halutunlainen tavoite.  

Kun suunnittelet hanketta, ole aina yhteydessä Norsun toimistoon! Muista, että mitään ei saa tilata tai töitä aloittaa ennen kuin Hyrrässä tekemäsi tukihakemus on kuitattu vireillä olevaksi!

Hyvän hankkeen tunnuspiirteet:

  • selkeä, konkreettinen tavoite
  • perusteellinen pohjatyö, hyvä suunnittelu
  • toimiva ja laaja-alainen yhteistyö
  • joustava työnjako
  • avoin ja säännöllinen viestintä
  • kohtuullinen, oikein mitoitettu budjetti, joka ei ylity
  • mitattavat tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä
  • toimiva, asiantunteva ja vetäjää tukeva ohjausryhmä

Hankesuunnitelma on tarkoittettu ensisijaisesti hankkeen toteuttajan avuksi ja työsuunnitelmaksi. Mutta se toimii myös Norsun hallituksessa päätöksenteon pohjana, joten sen tekemiseen kannatta paneutua ja käyttää aikaa.

 

Voit tehdä hankesuunnitelman ohessa olevalle lomakkeelle. Jos haluat tehdä vapaamuotoisen hankesuunnitelman, käytä lomaketta tarkistuslistana. Pääasia on, että hankesuunnitelmasta löytyy vastaus kaikkiin lomakkeessa esitettyihin kysymyksiin. 

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu