Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Vaikuttavuus esiin -hanke

Pohjois-Pohjanmaalla on toteutettu ohjelmakaudella 2014-2020 maaseuturahaston rahoittamia hankkeita yli tuhat kappaletta, enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Hankkeiden vaikuttavuudesta on kuitenkin vain vähän koottua tietoa. Vaikuttavuus esiin -hankkeessa kehitetään malli vaikuttavuustiedon keräämiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja toteutetaan viestintäkampanjoita hankkeiden myönteisestä vaikutuksesta maakunnan elinvoimaisuuteen.

Mallin kehittämistä varten hankkeessa perehdytään maaseudun kehittämiseen ja nykytilanteeseen Pohjois-Pohjanmaalla sekä vaikuttavuuteen ja sen arvioimiseen. Tietoa kootaan useilla menetelmillä sekä kirjallisista lähteistä että maaseudun kehittämisen parissa toimivilta ihmisiltä.

Vaikuttavuus esiin -hankkeessa lisätään toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista kehittäjätapaamisilla, joissa pureudutaan maaseudun kehittämisen ajankohtaisiin ja tulevaisuuteen katsoviin teemoihin ja haasteisiin.
Kehittäjätapaamissa jaetaan tutkittua tietoa sekä kokemuksia ja hiljaista tietoa tutkimustiedon soveltamisesta ja vaikuttaviksi koetuista käytännöistä hanketoiminnassa.

Kehittäjätapaamisiin kutsutaan mukaan Pohjois-Pohjanmaan maaseudusta ja sen kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä eri toimialoilta ja mm. erilaisista rahoittaja- ja kehittäjäorganisaatioista. Tapaamisten avulla vahvistetaan yhteistyötä ja hyödynnetään toimijoiden erilaisia toimintamahdollisuuksia, osaamista ja vahvuuksia. Tapahtumista saadaan myös aineistoa ja laajaa näkemystä vaikuttavuusmallin kehittämisen tueksi.

Hanke toteutetaan Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä 1.10.2019-30.9.2022.

 

Yhteyshenkilö:
Harri Kontio

050 321 5031

etunimi.sukunimi@nousevarannikkoseutu.fi

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu