Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Kylien kehittäminen osana Leader-ryhmän toimintaa

Aktiivinen kolmas sektori on suuri voimavara yhteisöllisyyden luomisessa ja paikallisessa kehittämistyössä mm. palveluiden tuottajina. Toimivat ja vireät kylät ovat vetovoimaisen maaseudun kulmakiviä. Leader-ryhmän yhtenä roolina on tukea kolmannen sektorin toimijoita. Leader-työn kautta voidaan tuoda eri toimijoita yhteen ja auttaa yhteisten suuntaviivojen löytämisessä, ratkaisumallien etsimisessä ja kehittämistarpeiden kartoittamisessa.

 

Nouseva Rannikkoseutu ry on käynnistänyt uuden Palvelevat kylät -hankkeen tukemaan maaseudun lähipalveluiden yhteisöllistä tuottamista. Hanke on jatkoa kylien kehittämishankkeille (kylä-kunta yhteistyön kehittäminen, Kylissä on voimaa ja Yhteisöhautomo). 

 

 

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu