Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

TOTEUTETUT KANSAINVÄLISET HANKKEET

Kansainvälisten hankkeiden toteutukseen on olemassa lukuisia rahoitusohjelmia eri tarkoituksiin. Leader-rahoituksen lisäksi Norsu hyödyntää myös muita rahastoja toiminnassaan. 

 

OMAT STRATEGISET HANKKEET JA TEEMAHANKKEET

Sinne ja takaisin  -hankkeen (2019 – 2020) tavoitteena on jatkaa alueen kansainvälistymisen aktivointia ja kehittämistä. Hankkeessa luodaan monikansallista verkostoja ja kumppanuussuhteita. Hankkeessa kannustetaan alueen toimijoita hakemaan uusia kokemuksia ja osaamista ulkomailta. Hankkeessa järjestetään opintomatkoja ja kansainvälistä osaamista tukevia tapahtumia.

 

Matka -teemahanketta (2019 – 2020) toteutetaan vuosina 2019-2020. Sen aikana toteutetaan neljä ulkomaille suuntautuvaa opintomatkaa, joiden tavoitteena on yhdistysten toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien etsiminen. Ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen suunnittelu ja toteutus on paljon työtä vaativaa, joten hakemuksia ei odotettukaan tähän teemahankkeeseen kovin montaa. Vaativuutensa vuoksi myös kaikki toteuttajat ovat kokeneita hanketoimijoita. Lisätietoja hankkeen omalta sivulta

 

MUN KOOVEE -hankkeen (2017 – 2019) tavoitteena oli lisätä ja tukea alueen asukkaiden ja erilaisten toimijoiden kansainvälistymistä. Kansainvälisen yhteistyön avulla alueen toimijat saivat uusia ideoita ja resursseja kehittää toimintaansa.  Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin useita kotikansainvälistymistä tukevia tapahtumia, joissa asukkailla saivat tutustua erilaisiin kulttuureihin ja toimia yhdessä vieraalla kielellä eri maista kotoisin olevien ihmisten kanssa. Hankkeen aikana etenkin nuorten kansainvälistyminen vahvistui. Vuonna 2017 Opetushallitus hyväksyi Norsun eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun lähettäväksi, vastaanottavaksi ja koordinoivaksi tahoksi. Seuraavana vuonna toteutettiinkin ensimmäinen vapaaehtoishanke, joka toi alueelle kaksi eurooppalaista nuorta työskentelemään Limingan ja Pyhäjoen nuorten parissa. Tämän jälkeen vapaaehtoishankkeita on jatkettu vuosittain eri puolilla aluetta ja erilaisin teemoin. Hankkeen aikana suunniteltiin myös ensimmäisiä nuorisovaihtoja ja myös ensimmäiset nuoret ja nuorten kanssa työskentelevät lähtivät Norsun kautta maailmalle.

Lisätietoja hankkeen loppuraportista

MUISTA OHJELMISTA RAHOITETUT HANKKEET 

Arboretum herää henkiin (2020)

Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmasta rahoitetussa vapaaehtoishankkeessa neljä eurooppalaista nuorta tulee työskentelemään Raahessa kesällä 2020. (hankkeen toteutus siirtyy myöhemmäksi Korona Covid 19 -epidemian vuoksi.)

 

ParticipART (2019-20)

Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta toteutettu nuorisohanke, jossa Norsu toimi kumppanina. Taideaiheisessa nuorisovaihtohankkeessa toteutettiin 12 päivän mittainen leiri Malagan alueella Espanjassa sekä pieniä tapahtumia osallistujien kotiseuduilla. Hankkeeseen osallistui 37 nuorta seitsemästä eri maasta (Suomi, Espanja, Iso-Britannia, Latvia, Portugali, Puola ja Ranska). Norsun alueelta nuorisovaihtoon osallistui viisi nuorta. Osallistujat pääsivät tutustumaan ja kokeilemaan eri taiteenlajeja sekä toteuttamaan yleisölle avoimen shown, jossa esittelivät osaamistaan mm. musiikin, näytelmän ja sirkustaitojen avulla. Leirin aikana osallistujat loivat myös taideteoksia, jotka jäävät paikalle pysyvästi. Nuorisovaihdon tavoitteena oli pohtia taiteen ja nuorten osallisuuden merkitystä erityisesti maaseutumaisilla alueilla ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

 

Together for a better environment (2019)

Euroopan Solidaarisuusjoukot -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa neljä nuorta eri puolilta Eurooppaa (Espanja, Italia, Itävalta, Ranska) työskenteli vapaaehtoisina kahden kuukauden ajan Raahen hanketoiminta ja kehittäminen -yksikön ylläpitämillä työpajoilla. Lisäksi vapaaehtoiset osallistuivat Raahen Pimiät -tapahtuman järjestelyihin ja toteuttivat siellä kielikahvilatoimintaa. Nouseva Rannikkoseutu toimi hankkeen koordinoivana tahona. Tavoitteena oli lisätä kunnan monikulttuurisuustyötä sekä tehdä kansainvälistä vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi.  Raahelaisten ja vapaaehtoisten kokemuksia ja vinkkejä:

https://hanketoimintaraahe.wordpress.com/2019/10/24/oli-hienoa-olla-osa-tata-projektia/

https://hanketoimintaraahe.wordpress.com/2019/08/27/eu-solidaarisuusjoukkojen-nuoret-hanketoiminnassa-syyskuun-loppuun-millaisia-kokemuksia-heilla-on-suomesta/

https://www.raahenseutu.fi/tassa-on-nuorille-uusi-mahdollisuus-euroopan-solid/369066

 

Arctic Cultural Heritage (2018-19)

Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitetun esiselvityshankkeen tarkoituksena oli valmistella hanke, jolla luodaan kulttuuriperintötoimijoiden verkosto Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välille. Valmisteluvaiheessa kartoitettiin verkoston toiminnasta kiinnostuneet tahot (partnerit ja pilotit) varsinaiseen hankkeeseen. Rajat ylittävän kulttuuriperintöverkoston tavoitteena olisi ollut edistää pohjoisen aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä sekä kehittää uusia tapoja sen näkyväksi tekemiseen ja hyödyntämiseen esim. yritystoiminnassa, matkailussa, yhteisöjen palvelutuotannossa ja käsityötuotteissa.

 

Kansainvälisen nuorisotyön aloittaminen Limingassa ja Pyhäjoella (2018)

Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta rahoitettu vapaaehtoishanke, jonka tavoitteena oli luoda uusi toimintamalli Nouseva Rannikkoseutu ry:lle koordinoijana ja alueen pienempien toimijoiden tukijana kansainvälisissä nuorisohankkeissa sekä lisätä alueen nuorten kansainvälistymistä ja tarjota alueen organisaatioille mahdollisuuksia kehittää kansainvälistä toimintaansa.

Hankkeessa kaksi espanjalaista vapaaehtoista työskenteli Limingan nuorisotoimessa ja Pyhäjoen vapaa-aikatoimessa. Hankkeen tavoitteena oli rohkaista paikallisia nuoria kohtaamaan ja toimimaan vieraalla kielellä ja eri kulttuurista tulleiden kanssa. Tavoitteena oli myös tuoda tutuksi eri kulttuureja erilaisten tapahtumien, esityksien ja kohtaamisten muodossa. Lisäksi tavoitteena oli saada kuntien työntekijöille kokemusta vieraalla kielellä työskentelystä ja varmuutta toteuttaa jatkossa kansainvälisiä nuorisohankkeita.

Hankkeen jälkeen Pyhäjoella ja Limingassa on suunniteltu ja toteutettu omia kv-nuorisohankkeita.

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu