Ihmisten kokoisille ideoille!

 

Ihmisten kokoisia ideoita jo yli 20 vuotta!

Etusivulle

Rannikkoseudulla tapahtuu -teemahanke

Kuka voi hakea, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon

 

Hakijana voi olla Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella toimiva  rekisteröitynyt yhdistys, säätiö, kunta tai seurakunta. Myös hanke tulee toteuttaa edellä mainitulla alueella.

 

Rannikkoseudulla tapahtuu –teemahanke kokoaa yhteen useita alahankkeita, joissa toteutetaan pienehköjä tapahtumia ja kulttuuri- sekä vapaa-ajan projekteja tai työpajoja Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi. Tukea voi hakea seuraaviin tarkoituksiin:

-          uusien tapahtumien tuottaminen

-          alueen kulttuuritarjonnan ja vapaa-ajantoiminnan monipuolistaminen

-          erilaisten kulttuurityöpajojen tai yhteisöllisten projektien toteuttaminen

-          uusien toimijoiden, erityisesti nuorten mukaan saaminen kulttuuritoimintaan ja tapahtumiin

-          maahanmuuttajien kaksisuuntainen kotouttaminen kulttuurin ja tapahtuminen avulla

-          kotiseudun perinteen hyödyntäminen, elvyttäminen ja esille tuominen

 

Alahankkeille voidaan myöntää tukea seuraaviin kustannuksiin:

-          palkka- ja palkkiokustannuksiin

-          matkakuluihin

-          ostopalveluiden hankintaan

-          lehti-ilmoituksiin

-          vuokrakustannuksiin

-          materiaali- ja muihin kustannuksiin

 

Tukea ei myönnetä kone-, laite- ja kalustoinvestointeihin eikä hakijan tavanomaiseen toimintaan. Hankkeen esim. työpajojen materiaalihankinnat voivat olla maksimissaan 850 euroa.

 

Tukea myönnetään kehittämisprojekteihin, joiden kustannusarvio on 1 000 - 7 000 euroa. Tuen osuus rahoituksesta on 80 %. Kaikkiin hankkeisiin tulee sisältyä 20 % omarahoitusosuus. Omarahoitukseen ei hyväksytä talkootyötä eikä julkista rahaa (esim. kuntien tai seurakuntien omaa rahoitusta). Huomioittehan, että tapahtuman tai projektin tulee olla mieluiten osallistujille ilmainen. Mikäli hankkeessa tulee tuloja (esim. pääsymaksuja), vähennetään ne tukikelpoisista kustannuksista. Rahoituslinjauksiemme mukaisesti kirjojen kustantamista ei tueta.

 

Tarkempi kuvaus teemahankkeesta

 

Hakuaika ja hakutapa

 

Hakuaika on 13.9.-4.11.2016 klo 16. Hakemusten tulee olla perillä hakuajan loppuun mennessä. Kirjalliset hakemukset toimitetaan Nouseva Rannikkoseutu ry:n toimistoon osoitteeseen Ruukinkuja 2, 92400 RUUKKI. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen toimisto@nousevarannikkoseutu.fi. Hakemusten tulee olla allekirjoitettuja. Hakemuksen tulee sisältää vähintään hakulomakkeen 3325A ja viimeisimmän hakijan tilinpäätöksen.

 

Muista hakulomakkeella tai erillisellä hankesuunnitelmalla kertoa tarkasti, mitä hankkeessa tehdään, milloin tehdään, mitkä ovat tavoitteet, keille toimenpiteet on suunnattu, ketkä hankkeesta hyötyvät ja miten tiedotatte toiminnasta. Voit käyttää apuna hankesuunnitelmapohjaa ja sen kysymyksiä. Avatkaa myös hankkeen kustannusarvio yksityiskohtaisesti.

 

Hakulomake

Hakulomakkeen ohje

Hankesuunnitelma word

Hankesuunnitelma pdf

 

Rahoitettavien hankkeiden valinta

 

Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitus valitsee teemahankkeeseen mukaan valittavat alahankkeet hallituksen nimeämän työryhmän valmistelun jälkeen pisteytyksen mukaisessa järjestyksessä. Mukaan valittujen alahankkeiden kanssa laaditaan kirjallinen sopimus hankkeen toteuttamisesta. Tuen ulkopuolelle jäävien hankkeiden hakijoille ilmoitetaan kielteisestä päätöksestä ja sen perusteluista sähköpostitse. Alahankkeiden toteuttamisen saa aloittaa vasta, kun siihen on saatu Leader-ryhmältä lupa. Lopullisen rahoituspäätöksen hankkeille antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

 

Valintakriteerit

 

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

 

Hankkeet toteutetaan vuoden 2017 aikana. Alahankkeiden toteuttajilla on oltava taloudelliset resurssit järjestää hankeaikainen rahoitus. Tuet maksetaan jälkikäteen toteutuneita hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Tuen maksua haetaan alahankkeiden määrästä, koosta ja toteutusaikataulusta riippuen yhdessä tai useammassa erässä useampi alahanke kerrallaan. Yhteen alahankkeeseen maksua voi hakea vain kerran.

Facebook
Nouseva Rannikkoseutu - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu